Bảng giá Giá bát nâng hạ Hafele 2024

For perfect view paste shortcode on a page.

Showing 1 - 10 out of 10

Page 1 out of 1

Hình ảnh Tên sản phẩm Giá Thông tin
image gia bat nang ha hafele LENTO
5.980.000 7.985.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 600 mm - Inox 304 :
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 600mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 562 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.110.000 8.156.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 700 mm - Inox 304 :
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 700mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 662 x 266 x 560mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.260.000 8.348.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 800 mm - Inox 304 :
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 800mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 762 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.400.000 8.539.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 900 mm - Inox 304 :
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 900mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 862 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.060.000 8.080.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 600 mm - Inox 304 :
 • Thiết kế lưới tròn
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 600mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 562 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.180.000 8.252.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 700 mm - Inox 304 :
 • Thiết kế lưới tròn
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 700mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 662 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.330.000 8.443.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 800 mm - Inox 304 :
 • Thiết kế lưới tròn
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 800mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 762 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO
6.470.000 8.635.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 900 mm - Inox 304 :
 • Thiết kế lưới tròn
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 900mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 862 x 266 x 560 mm
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO kem ong dung dua
6.370.000 8.501.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 800 mm - Inox 304 :
 • Thiết kế lưới tròn, kèm ống đựng đũa
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 800mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 762 x 266 x 560
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám
image gia bat nang ha hafele LENTO kem ong dung dua
6.520.000 8.696.000 
Thông tin nhanh Kệ Chén Nâng Hạ Hafele 900 mm - Inox 304 :
 • Thiết kế lưới tròn, kèm ống đựng đũa
 • Chiều rộng tủ phủ bì: 900mm
 • Kích thước sản phẩm (RxSxC): 862 x 266 x 560
 • Màu hoàn thiện: Inox 304, xám