Kẹp kính nhà tắm Hafele

Kẹp Tường – Kính 90 độ Chrome bóng Hafele 981.77.918

 • logo-hafele
231.750 309.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp Kính – Kính 90 độ Chrome bóng Hafele 981.77.916

 • logo-hafele
325.500 434.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính – kính 135 độ màu Chrome bóng Hafele 981.77.914

 • logo-hafele
325.500 434.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp Kính – Kính 180 độ Chrome bóng Hafele 981.77.912

 • logo-hafele
325.500 434.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp Tường – Kính có bas Chrome bóng Hafele 981.77.910

 • logo-hafele
240.000 320.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính – kính 135 độ Hafele 981.77.915

 • logo-hafele
483.750 645.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính-kính 90 độ DIY Hafele 499.05.818

 • logo-hafele
234.000 312.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính – tường 90 độ DIY Hafele 499.05.817

 • logo-hafele
182.250 243.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính – tường 90 độ DIY Hafele 499.05.816

 • logo-hafele
147.750 197.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp Kính – Kính 180 độ màu đen Hafele 981.77.913

 • logo-hafele
483.750 645.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp Kính – Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.917

 • logo-hafele
483.750 645.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp Tường – Kính 90 độ màu đen Hafele 981.77.919

 • logo-hafele
333.750 445.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175