Kẹp kính Hafele

Kẹp kính trên Inox bóng DIY 489.81.021

 • logo-hafele
247.500 330.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính dưới Inox bóng DIY 489.81.011

 • logo-hafele
255.750 341.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính L màu inox bóng DIY 489.81.041

 • logo-hafele
437.250 583.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp khóa sàn Inox bóng DIY 489.81.031

 • logo-hafele
608.250 811.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính trên Häfele inox bóng 981.00.657

 • logo-hafele
296.250 395.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính dưới Häfele inox bóng 981.00.654

 • logo-hafele
296.250 395.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính L inox bóng 981.00.663

 • logo-hafele
600.750 801.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp khóa sàn Inox bóng 981.00.660

 • logo-hafele
600.750 801.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Trục xoay trên khung bao Hafele 981.00.080

 • logo-hafele
115.500 154.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính trên khung Häfele inox bóng 981.00.651

 • logo-hafele
296.250 395.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính trên khung Häfele inox mờ 981.00.650

 • logo-hafele
286.500 382.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Kẹp kính trên khung gắn tường inox bóng 981.00.666

 • logo-hafele
269.250 359.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175