Ruột Khóa

Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 60mm 916.96.307

255.750 341.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm 916.96.311

264.000 352.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn dài 71mm 916.96.317

272.250 363.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm 916.63.321

580.500 774.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 66mm 916.64.922

590.250 787.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm 916.63.325

599.250 799.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Häfele WC đầu vặn oval dài 66mm 916.63.641

208.500 278.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, 5 chìa dài 70mm 916.63.099

372.000 496.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn oval dài 66mm 916.63.621

254.250 339.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Häfele dùng cho WC dài 71mm 916.08.725

866.000 1.155.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Häfele dùng cho WC dài 71mm 916.08.525

1.237.000 1.650.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ruột khóa Häfele dùng cho WC dài 71mm 916.96.689

280.000 374.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175