Ruột Khóa

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 60mm 916.96.307

 • logo-hafele
269.250 359.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm 916.96.311

 • logo-hafele
277.500 370.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 71mm 916.96.317

 • logo-hafele
286.500 382.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm 916.63.321

 • logo-hafele
580.500 774.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 66mm 916.64.922

 • logo-hafele
620.250 827.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm 916.63.325

 • logo-hafele
599.250 799.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele WC đầu vặn oval dài 66mm 916.63.641

 • logo-hafele
219.000 292.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, 5 chìa dài 70mm 916.63.099

 • logo-hafele
390.750 521.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn oval dài 66mm 916.63.621

 • logo-hafele
267.000 356.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele dùng cho WC dài 71mm 916.08.725

 • logo-hafele
909.750 1.213.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele dùng cho WC dài 71mm 916.08.525

 • logo-hafele
1.299.750 1.733.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele dùng cho WC dài 71mm 916.96.689

 • logo-hafele
294.750 393.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175