Lò nướng & Lò vi sóng Hafele Giảm Sốc

Lò vi sóng kết hợp nướng Hafele HM-B38A 535.34.000

 • logo-hafele
7.730.000 11.539.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò vi sóng kết hợp nướng Hafele HM-B38C 538.01.111

 • logo-hafele
8.890.000 13.271.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele Series 400 HO-4K70A 538.61.451

 • logo-hafele
8.758.000 13.271.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele Series 200 HO-2KT65A 538.61.441

 • logo-hafele
9.000.000 13.849.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele Series 400 HO-4KT70A 538.61.442

 • logo-hafele
9.070.000 13.959.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-K60B 534.05.581

 • logo-hafele
11.190.000 16.968.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-KT60C 534.05.571

 • logo-hafele
13.560.000 20.548.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 70 lít Hafele Series 600 HO-6T70A 538.01.441

 • logo-hafele
14.250.000 21.934.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 72 lít Hafele Series 800 HO-8T72A 538.01.421

 • logo-hafele
15.469.630 23.089.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng kết hợp vi sóng âm tủ Hafele Series 800 HCO-8T50A 538.01.431

 • logo-hafele
19.580.000 29.673.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng kết hợp hấp 72 lít Hafele Series 800 HSO-8T72A 538.61.461

 • logo-hafele
20.570.000 31.174.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Lò nướng âm tủ 65 lít Hafele HO-KT60A9 535.02.611

 • logo-hafele
22.987.030 34.309.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175