Tay Nắm Dạng Thanh Nhôm

Thanh nhôm tay nắm H01 màu đen mờ dài 3000 mm Hafele 563.58.313

181.500 242.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh nhôm tay nắm H01 màu nhôm dài 3000 mm Hafele 563.58.913

172.500 230.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bas kết nối rìa cho tay nắm dọc lắp giữa và mặt bên Hafele 126.37.967

107.250 143.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bas kết nối cho tay nắm Gola giữa Hafele 126.37.965

66.000 88.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bas kết nối cho tay nắm Gola mặt bên Hafele 126.37.966

66.000 88.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh Gola dọc-phụ kiện bảo vệ lò nướng khi lắp tay nắm dọc giữa và mặt bên Hafele 126.36.217

1.047.750 1.397.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh Gola dọc-phụ kiện bảo vệ lò nướng khi lắp tay nắm dọc giữa và mặt bên Hafele 126.36.219

1.047.750 1.397.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh Gola dọc-phụ kiện bảo vệ lò nướng khi lắp tay nắm dọc giữa và mặt bên Hafele 126.36.221

1.047.750 1.397.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh Gola dọc-phụ kiện bảo vệ lò nướng khi lắp tay nắm dọc giữa và mặt bên Hafele 126.36.220

1.047.750 1.397.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tay nắm dọc đôi Gola/ Lắp giữa chiều dài hữu dụng 2400 mm màu đồng đen Hafele 126.37.945

1.344.750 1.793.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tay nắm dọc đôi Gola/ Lắp giữa chiều dài hữu dụng 2400 mm màu xám đen Hafele 126.37.947

1.344.750 1.793.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tay nắm dọc đôi Gola/ Lắp giữa chiều dài hữu dụng 2400 mm màu vàng hồng Hafele 126.37.949

1.344.750 1.793.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175