Ray trượt cửa lùa

Giá trên Website chỉ tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá chiết khấu, giá thương mại.

hotline Hoàng Duy Phát 1
hotline Hoàng Duy Phát 2

Ray dẫn hướng dưới cho ray nhựa Hafele 943.33.160

 • logo-hafele
2.703.000 3.604.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới cho ray nhựa Hafele 943.33.140

 • logo-hafele
1.716.000 2.288.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới cho ray nhựa Hafele 943.33.130

 • logo-hafele
1.545.000 2.060.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới cho ray nhựa Hafele 943.33.120

 • logo-hafele
858.000 1.144.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 6000mm Hafele 943.33.960

 • logo-hafele
1.782.000 2.376.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 4000mm Hafele 943.33.940

 • logo-hafele
1.188.000 1.584.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 3000mm Hafele 943.33.930

 • logo-hafele
891.000 1.188.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 2000mm Hafele 943.33.920

 • logo-hafele
495.000 660.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 6000mm Hafele 943.33.760

 • logo-hafele
628.500 838.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 4000mm Hafele 943.33.740

 • logo-hafele
452.250 603.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 3000mm Hafele 943.33.730

 • logo-hafele
334.500 446.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray dẫn hướng dưới 2000mm Hafele 943.33.720

 • logo-hafele
227.250 303.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175