Pittong Đẩy Cánh Tủ

Pittong đẩy cánh tủ, lực 150N Häfele 373.82.910

  • logo-hafele
49.500 66.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Pittong đẩy cánh tủ, lực 120N Häfele 373.82.909

  • logo-hafele
49.500 66.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Pittong đẩy cánh tủ, lực 100N Häfele 373.82.908

  • logo-hafele
49.500 66.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Pittong đẩy cánh tủ, lực 80N Häfele 373.82.907

  • logo-hafele
48.000 64.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Pittong đẩy cánh tủ, lực 60N Häfele 373.82.906

  • logo-hafele
48.000 64.020 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ phụ kiện nâng mặt bàn 643.12.201

  • logo-hafele
1.584.000 2.112.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175