Bếp Hafele Giảm Sốc

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I772D 536.61.645

  • logo-hafele
14.770.000 23.089.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I773D 536.01.905

  • logo-hafele
18.200.000 28.003.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773D 536.61.705

  • logo-hafele
19.500.000 30.480.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M772D 536.61.695

  • logo-hafele
18.762.010 28.003.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I3732A 536.61.736

  • logo-hafele
9.568.000 14.950.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I752B 536.61.787

  • logo-hafele
15.780.000 24.664.000 
icon gift sale Khai Xuân Hái Lộc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175