Phụ Kiện Chiếu Sáng

Cảm biến chuyển động dùng với thanh dẫn đèn 24VDC Hafele 833.70.322

268.125 343.750 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Cảm biến chuyển động dùng với thanh dẫn đèn 12VDC Hafele 833.70.321

268.125 343.750 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Cảm biến cửa cho thanh dẫn đèn gắn hộc kéo 24VDC Hafele 833.70.320

261.690 335.500 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Cảm biến cửa cho thanh dẫn đèn gắn hộc kéo 12VDC Hafele 833.70.319

261.690 335.500 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Nắp che cho thanh dẫn đèn Hafele 833.72.852

14.300 18.334 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh dẫn đèn lắp âm 1101 Hafele 833.72.898

221.250 295.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Nắp che cho thanh dẫn đèn 1103 Hafele 833.95.767

9.000 12.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Nắp che cho thanh dẫn đèn 1103 Hafele 833.95.766

9.000 12.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh dẫn đèn lắp âm 1103 Hafele 833.95.723

666.750 889.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh dẫn đèn lắp âm 1103 Hafele 833.95.722

666.750 889.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đèn Led 3010 Hafele 3000K 24VDC 833.75.040

329.160 422.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Thanh nối dài 589.52.214

30.100.000 43.000.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175