Len chân tủ bếp

Bao nối cho len chân Hafele 637.47.320

  • logo-hafele
3.465 4.620 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Nối góc len chân 100×4000 mm màu trắng Hafele 713.29.791

  • logo-hafele
27.750 37.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Nối góc len chân 100×4000 mm màu đen Hafele 713.29.391

  • logo-hafele
27.750 37.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Nối góc len chân 100×4000 mm màu nhôm Hafele 713.29.994

  • logo-hafele
31.319 41.759 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Len chân bằng nhôm 100×4000 mm màu trắng 713.29.711

  • logo-hafele
1.230.075 1.640.100 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Len chân bằng nhôm 100×4000 mm màu đen 713.29.311

  • logo-hafele
1.230.075 1.640.100 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Len chân bằng nhôm 100×4000 mm màu nhôm 713.29.941

  • logo-hafele
1.264.725 1.686.300 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175