Vòi Lavabo

Vòi xịt xà phòng cảm ứng gắn tường L185 Hafele 589.64.031

  • logo-hafele
4.417.500 5.890.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi cảm ứng gắn tường L190 Hafele 589.64.002

  • logo-hafele
5.205.000 6.940.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi xịt xà phòng cảm ứng đặt bàn H215 Hafele 589.64.060

  • logo-hafele
4.342.000 5.790.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi cảm ứng đặt bàn H245 Hafele 589.64.000

  • logo-hafele
4.640.000 6.190.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi xịt xà phòng cảm ứng đặt bàn H70 Hafele 589.64.030

  • logo-hafele
4.320.000 5.765.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi cảm ứng đặt bàn H90 Hafele 589.64.001

  • logo-hafele
4.860.000 6.490.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi trộn Vernis 230 589.53.869

5.521.500 7.362.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi trộn Vernis 100 589.53.868

4.317.000 5.756.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi trộn Logis E 230 589.52.429

6.375.000 8.500.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi trộn Logis E 100 589.52.428

4.221.000 5.628.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi trộn Logis E 70 589.52.430

3.525.000 4.700.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Vòi trộn 3 lỗ Metropol 160 589.29.630

17.475.000 23.300.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175