Phụ kiện cửa lùa xếp

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 2 cánh FOLDING 50-L 943.10.032

676.500 902.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 3 cánh FOLDING 30-L 943.10.013

804.375 1.072.500 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 4 cánh FOLDING 30-L 943.10.014

1.183.875 1.578.500 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 6 cánh FOLDING 30-L 943.10.016

1.650.000 2.200.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 2 cánh 50kg 489.40.022

544.500 726.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bộ phụ kiện cửa lùa xếp 6 cánh 30kg 489.40.021

1.311.750 1.749.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề lá Hafele 926.22.903

32.250 43.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Trục xoay dưới Hafele 407.58.011

189.750 253.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Trục xoay trên Hafele 941.04.021

173.250 231.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bánh xe trượt 120kg Hafele 941.02.021

255.750 341.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175