Bộ trộn sen tay

Sen trần AXOR ShowerSolution ShowerHeaven 1200/300 589.52.227

326.100.000 434.800.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn sen trần 4 đường nước điều nhiệt AXOR ShowerSolutions 589.52.228

99.975.000 133.300.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn sen trần 5 đường nước điều nhiệt AXOR ShowerSolutions 589.02.178

122.850.000 163.800.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước Vernis 589.53.870

5.505.000 7.340.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước Logis E 589.52.431

3.780.000 5.040.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước Metropol 589.50.513

12.600.000 16.800.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước Metropol Classic 589.54.611

20.805.000 27.740.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi điều nhiệt 1 đường nước AXOR Citerrio E 589.30.526

15.450.000 20.600.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi điều nhiệt 2 đường nước AXOR Citerrio E 589.30.525

18.975.000 25.300.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước UNI 495.61.130

2.197.500 2.930.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước Kobe đen 589.15.035

  • logo-hafele
4.342.500 5.790.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bộ trộn nổi 2 đường nước Kobe chrome 589.15.005

  • logo-hafele
2.992.500 3.990.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175