Nắp & Đế Bản Lề

Đế của bản lề với 4 lỗ vít không giảm chấn Hafele 311.03.104

2.925 3.900 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề với 2 lỗ vít Hafele 311.71.500

1.950 2.600 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Nắp che chén bản lề Hafele màu đen 40mm Hafele 315.59.022

1.725 2.300 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Vít thép không gỉ Hafele 334.90.024

578 770 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Nắp bản lề Hafele 334.90.001

1.650 2.200 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề Hafele 4 lỗ vít 334.90.006

4.125 5.500 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế của bản lề đóng giảm chấn Hafele 315.98.550

4.785 6.380 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Nắp che ruột khoá Häfele màu đồng bóng PVD 900.52.775

86.625 115.500 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề Hafele với 2 lỗ bắt vít 306.00.005

4.125 5.500 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề Hafele Metalla A 2 lỗ bắt vít 315.30.763

2.921 3.894 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế cho bản lề giảm chấn Häfele 311.71.670

4.785 6.380 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề – 2 lỗ vít – có ốc chỉnh chiều cao Hafele 315.98.670

7.260 9.680 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175