Rổ kéo để chén đĩa Cucina Hafele

Rổ kéo chén đĩa Cucina 900mm sơn phủ nano 549.08.848

 • logo cucina
1.807.200 2.510.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo chén đĩa Cucina 800mm sơn phủ nano 549.08.847

 • logo cucina
1.670.400 2.320.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo chén đĩa kèm ống đựng đũa Cucina 900mm Inox 304 549.08.148

 • logo cucina
2.062.080 2.864.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo chén đĩa kèm ống đựng đũa Cucina 700mm Inox 304 549.08.145

 • logo cucina
1.782.000 2.475.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo chén đĩa kèm ống đựng đũa Cucina 600mm Inox 304 549.08.144

 • logo cucina
1.782.000 2.475.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 900mm Inox 304 549.08.008

 • logo cucina
2.080.080 2.889.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 800mm Inox 304 549.08.007

 • logo cucina
1.917.360 2.663.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 750mm Inox 304 549.08.006

 • logo cucina
1.930.320 2.681.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 700mm Inox 304 549.08.005

 • logo cucina
1.790.640 2.487.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 600mm Inox 304 549.08.004

 • logo cucina
1.830.240 2.542.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 800mm Mạ Chrome 549.08.207

 • logo cucina
1.569.744 2.180.200 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để chén đĩa Cucina 750mm Mạ Chrome 549.08.206

 • logo cucina
1.542.024 2.141.700 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175