Khung kéo để đồ Hafele

Rổ kéo đa năng Häfele màu trắng mở phải 807.95.881

 • logo-hafele
2.197.000 2.930.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo đa năng Häfele màu trắng mở trái 807.95.880

 • logo-hafele
2.197.000 2.930.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo đa năng Häfele màu nâu mở phải 807.95.181

 • logo-hafele
2.197.000 2.930.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo đa năng Häfele màu nâu mở trái 807.95.180

 • logo-hafele
2.197.000 2.930.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Khay chia cho rổ kéo bằng kính màu trắng 807.96.820

 • logo-hafele
281.250 375.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo bằng kính Häfele 800mm màu trắng 807.95.873

 • logo-hafele
2.040.000 2.721.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo bằng kính Häfele 600mm màu trắng 807.95.871

 • logo-hafele
1.725.000 2.300.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo bằng kim loại Häfele 800mm màu trắng 807.95.853

 • logo-hafele
2.433.750 3.245.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo bằng kim loại Häfele 600mm màu trắng 807.95.851

 • logo-hafele
2.197.500 2.930.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo lưới bằng kim loại Häfele 800mm màu trắng 807.95.843

 • logo-hafele
1.803.750 2.405.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo lưới bằng kim loại Häfele 600mm màu trắng 807.95.841

 • logo-hafele
1.646.250 2.195.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Khay đựng trang sức Hafele 800mm màu trắng 807.95.803

 • logo-hafele
2.591.000 3.455.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175