Khung kéo để đồ

Rổ kéo đa năng Häfele màu trắng mở phải 807.95.881

2.092.500 2.790.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo đa năng Häfele màu trắng mở trái 807.95.880

2.092.500 2.790.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo đa năng Häfele màu nâu mở phải 807.95.181

2.092.500 2.790.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo đa năng Häfele màu nâu mở trái 807.95.180

2.092.500 2.790.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Khay chia cho rổ kéo bằng kính màu trắng 807.96.820

281.111 374.815 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo bằng kính Häfele 800mm màu trắng 807.95.873

1.943.250 2.591.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo bằng kính Häfele 600mm màu trắng 807.95.871

1.642.500 2.190.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo bằng kim loại Häfele 800mm màu trắng 807.95.853

2.317.500 3.090.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo bằng kim loại Häfele 600mm màu trắng 807.95.851

2.092.500 2.790.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo lưới bằng kim loại Häfele 800mm màu trắng 807.95.843

1.717.500 2.290.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo lưới bằng kim loại Häfele 600mm màu trắng 807.95.841

1.567.500 2.090.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Khay đựng trang sức Hafele 800mm màu trắng 807.95.803

2.467.500 3.290.000 
giảm giá sốc Giảm sốc

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175