Bản lề giảm chấn Blum

Bản lề Blum giảm chấn 107 độ – loại thẳng 342.80.600

77.000 103.400 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề Blum giảm chấn 107 độ – loại cong vừa 342.80.601

83.000 111.100 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề Blum giảm chấn 107 độ – loại lọt lòng 342.80.602

84.000 113.300 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề giảm chấn Blum màu đen – loại Thẳng 342.42.300

87.450 116.600 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề giảm chấn Blum màu đen – Cong vừa 342.42.301

93.225 124.300 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề giảm chấn Blum màu đen – Cong nhiều 342.42.302

94.875 126.500 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề giảm chấn Blum cho cửa dày – thẳng 342.46.600

102.300 136.400 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề giảm chấn Blum cho cửa dày – cong vừa 342.46.602

110.550 147.400 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề giảm chấn Blum cho cửa dày – Lọt lòng 342.46.602

112.200 149.600 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế cho bản lề Blum Clip Top 173H7100 342.20.800

13.200 17.600 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề Blum 342.21.910

5.363 7.150 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Đế bản lề Blum 342.22.060

14.025 18.700 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175