Giá bát đĩa nâng hạ Cucina Hafele

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 900mm sơn phủ nano 504.76.808

 • logo cucina
4.672.800 6.490.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 800mm sơn phủ nano 504.76.807

 • logo cucina
4.564.800 6.340.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 900mm Inox 304 504.76.138

 • logo cucina
5.678.640 7.887.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 800mm Inox 304 504.76.137

 • logo cucina
5.551.200 7.710.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 700mm Inox 304 504.76.135

 • logo cucina
5.021.280 6.974.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 600mm Inox 304 504.76.134

 • logo cucina
4.918.320 6.831.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina – lưới tròn 900mm Inox 304 504.76.008

 • logo cucina
5.639.040 7.832.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina – lưới tròn 800mm Inox 304 504.76.007

 • logo cucina
5.513.760 7.658.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina – lưới tròn 700mm Inox 304 504.76.005

 • logo cucina
5.388.480 7.484.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina – lưới tròn 600mm Inox 304 504.76.004

 • logo cucina
5.276.160 7.328.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 900mm Mạ Chrome 504.76.208

 • logo cucina
4.417.776 6.135.800 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giá bát đĩa nâng hạ Cucina 800mm Mạ Chrome 504.76.207

 • logo cucina
4.359.960 6.055.500 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175