Bản lề âm cánh tủ

Giá trên Website chỉ tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá chiết khấu, giá thương mại.

hotline Hoàng Duy Phát 1
hotline Hoàng Duy Phát 2

Bản lề cửa lật cho cửa lật bằng gỗ Hafele 342.66.730

 • logo-hafele
99.000 132.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 48 – 51 mm Hafele 341.07.781

 • logo-hafele
1.863.000 2.484.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ đồng cho cửa gỗ dày 48 – 51 mm Hafele 341.07.581

 • logo-hafele
1.863.000 2.484.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 41 – 45 mm Hafele 341.07.772

 • logo-hafele
1.195.500 1.594.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ đồng cho cửa gỗ dày 41 – 45 mm Hafele 341.07.572

 • logo-hafele
1.195.500 1.594.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 35 – 38 mm Hafele 341.07.763

 • logo-hafele
1.083.000 1.444.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 28 – 34 mm Hafele 341.07.754

 • logo-hafele
719.250 959.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 22 – 26 mm Hafele 341.07.745

 • logo-hafele
450.750 601.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 19 – 25 mm Hafele 341.07.736

 • logo-hafele
355.500 474.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 19 – 24 mm Hafele 341.07.727

 • logo-hafele
272.250 363.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ nickel cho cửa gỗ dày 13 – 16 mm Hafele 341.07.718

 • logo-hafele
216.750 289.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề âm màu mạ đồng cho cửa gỗ dày 35 – 38 mm Hafele 341.07.563

 • logo-hafele
1.083.000 1.444.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175