Rổ kéo để gia vị dao thớt

Rổ kéo để dao thớt Cucina 400mm Sơn phủ nano 549.20.815

  • logo cucina
1.965.000 2.620.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt Cucina 400mm Inox 304 549.20.015

2.370.000 3.165.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt Cucina 350mm Inox 304 549.20.014

2.290.000 3.066.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt Cucina 300mm Inox 304 549.20.013

2.140.000 2.864.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt Cucina 200mm Inox 304 549.20.011

1.960.000 2.615.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt, chai lọ Cucina 400mm Mạ Chrome 549.20.215

1.815.000 2.420.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt, chai lọ Cucina 350mm Mạ Chrome 549.20.214

1.715.175 2.286.900 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt, chai lọ Cucina 300mm Mạ Chrome 549.20.213

1.615.350 2.153.800 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Rổ kéo để dao thớt, chai lọ Cucina 200mm Mạ Chrome 549.20.211

1.515.525 2.020.700 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175