Ruột khoá 1 đầu vặn 1 đầu chìa Hafele

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 60mm 916.96.307

 • logo-hafele
269.250 359.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 65mm 916.96.311

 • logo-hafele
277.500 370.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn 71mm 916.96.317

 • logo-hafele
286.500 382.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 61mm 916.63.321

 • logo-hafele
580.500 774.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 66mm 916.64.922

 • logo-hafele
620.250 827.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 71mm 916.63.325

 • logo-hafele
599.250 799.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn, 5 chìa dài 70mm 916.63.099

 • logo-hafele
390.750 521.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Häfele 1 đầu chìa, 1 đầu vặn oval dài 66mm 916.63.621

 • logo-hafele
267.000 356.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa 1 đầu chìa 1 đầu vặn dài 71mm 916.01.013

 • logo-hafele
1.317.000 1.756.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 101mm 916.64.936

 • logo-hafele
653.250 871.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 91mm 916.64.932

 • logo-hafele
676.500 902.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ruột khóa Hafele một đầu chìa, một đầu vặn dài 81mm 916.64.928

 • logo-hafele
648.750 865.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175