Tay nâng 2 cánh Hafele

Giá trên Website chỉ tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ để được báo giá chiết khấu, giá thương mại.

hotline Hoàng Duy Phát 1
hotline Hoàng Duy Phát 2

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 840-910mm 20kg màu trắng 493.05.901

 • logo-hafele
4.206.750 5.609.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 840-910mm 20kg màu xám 493.05.741

 • logo-hafele
4.206.750 5.609.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 840-910mm 12.2kg màu trắng 493.05.900

 • logo-hafele
4.211.250 5.615.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 840-910mm 12.2kg màu xám 493.05.740

 • logo-hafele
4.134.750 5.513.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 770-840mm 20,9kg màu trắng 493.05.899

 • logo-hafele
3.888.000 5.184.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 770-840mm 20.9kg màu xám 493.05.739

 • logo-hafele
3.888.000 5.184.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 770-840mm 14.1kg màu trắng 493.05.898

 • logo-hafele
3.759.000 5.012.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 770-840mm 14.1kg màu xám 493.05.738

 • logo-hafele
3.759.000 5.012.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 710-790mm 14.4kg màu trắng 493.05.897

 • logo-hafele
3.627.750 4.837.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 710-790mm 14.4kg màu xám 493.05.737

 • logo-hafele
3.696.000 4.928.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 710-790mm 10.8kg màu trắng 493.05.896

 • logo-hafele
3.501.000 4.668.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tay nâng 2 cánh Häfele cao 710-790mm 10.8kg màu xám 493.05.736

 • logo-hafele
3.499.500 4.666.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175