Phụ kiện liên kết

Vỏ nối Minifix 15/15 không vành Hafele 262.26.532

1.815 2.420 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Vỏ nối Minifix 15/16 không vành Hafele 262.26.533

1.403 1.870 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Vỏ nối Minifix 15/18 không vành Hafele 262.26.534

1.808 2.410 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Vỏ nối Minifix 15/16 không vành Hafele 262.26.133

1.238 1.650 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Vỏ nối Minifix 15/19 không vành Hafele 262.26.535

2.888 3.850 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Chốt nối nhỏ Hafele 262.28.642

690 920 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Chốt nối nhỏ Hafele 262.28.624

825 1.100 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Chốt nối nhỏ Hafele 262.28.615

541 721 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ke nối góc phải trên / trái dưới cho thanh nhôm Alusion S02 / H02 Hafele 342.79.785

99.750 133.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Ke nối góc trái trên/phải dưới cho thanh nhôm Alusion S02 / H02 Hafele 342.79.784

99.750 133.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bát nối góc Hafele 260.26.998

16.500 22.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bát nối góc Hafele 260.26.997

16.500 22.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175