Khung Nhôm Cho Cửa Kính

Thanh nhôm màu nhôm H02 Hafele 563.58.343

 • logo-hafele
629.250 839.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Thanh nhôm màu nhôm H02 Hafele 563.58.943

 • logo-hafele
600.750 801.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Thanh nhôm màu đen mờ S02 Hafele 563.58.333

 • logo-hafele
534.000 712.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Thanh nhôm màu nhôm S02 Hafele 563.58.933

 • logo-hafele
480.750 641.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ron cao su cho kính 4-6 mm Hafele 563.86.482

 • logo-hafele
381.750 509.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở phải Hafele 342.79.717

 • logo-hafele
78.000 104.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bas nối sử dụng với khung nhôm cho bản lề âm cửa mở trái Hafele 342.79.718

 • logo-hafele
78.000 104.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Khung nhôm kính Hafele màu đen 563.58.323

 • logo-hafele
308.250 411.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Khung nhôm kính Hafele màu bạc 563.58.923

 • logo-hafele
305.250 407.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Khung nhôm kính Hafele màu đen 563.58.303

 • logo-hafele
219.000 292.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Khung nhôm kính Hafele màu bạc 563.58.903

 • logo-hafele
210.000 280.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175