Rổ kéo để chén đĩa

Kệ để chén đĩa Hafele 700mm Inox 304 549.08.011

 • logo-hafele
1.950.000 2.879.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ để chén đĩa Hafele 800mm Inox 304 549.08.013

 • logo-hafele
1.990.000 2.937.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ để chén đĩa Hafele 900mm Inox 304 549.08.014

 • logo-hafele
2.160.000 3.186.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ để chén đĩa Hafele 600mm Inox 304 549.08.003

 • logo-hafele
2.100.000 2.804.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC NHẬN LÌ XÌ ! LIÊN HỆ ĐỂ BIẾT CHI TIẾT.

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ chén đĩa Hafele Inox 304 kèm ống đựng đũa 600mm 549.08.143

 • logo-hafele
2.040.000 2.729.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ chén đĩa Hafele Inox 304 kèm ống đựng đũa 700mm 549.08.151

 • logo-hafele
2.200.000 2.945.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ chén đĩa Hafele Inox 304 kèm ống đựng đũa 800mm 549.08.153

 • logo-hafele
2.320.000 3.095.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ chén đĩa Hafele Inox 304 kèm ống đựng đũa 900mm 549.08.154

 • logo-hafele
2.360.000 3.158.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ chén đĩa Hafele kèm ống đựng đũa 800mm 549.08.447

 • logo-hafele
1.910.000 2.559.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ chén đĩa Hafele kèm ống đựng đũa 900mm 549.08.448

 • logo-hafele
2.070.000 2.768.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ để chén đĩa Hafele 900mm 549.08.888

 • logo-hafele
2.760.000 3.684.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kệ để chén đĩa Hafele 800mm 549.08.887

 • logo-hafele
2.630.000 3.511.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175