Phụ kiện cho Lavabo

Bộ xả không giữ nước cho chậu sứ không có xả tràn 589.29.991

 • logo hansgrohe
1.418.000 1.891.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bộ xả nhấn cho chậu không có xả tràn 589.25.987

 • logo-hafele
519.000 693.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bộ xả không giữ nước cho chậu không có xả tràn Hafele 589.25.989

 • logo-hafele
418.000 558.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bộ xả nhấn cho chậu có xả tràn màu đen Hafele 589.25.848

 • logo-hafele
470.000 627.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bộ xả pop-up không có xả tràn Hafele 589.25.986

 • logo-hafele
398.000 531.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bộ xả pop-up có xả tràn Hafele 589.25.948

 • logo-hafele
398.000 531.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ống xả thải PTRAP Häfele 589.29.923

 • logo-hafele
975.000 1.300.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ống xả thải S-Trap Hafele 495.61.241

 • logo-hafele
549.000 732.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bẫy nước P-trap Hafele 495.61.242

 • logo-hafele
702.000 936.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ống xả thải Standard Model Hansgrohe 589.29.931

 • logo hansgrohe
750.000 1.000.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ống xả thải Flowstar S Hansgrohe 589.29.920

 • logo hansgrohe
1.950.000 2.600.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Phụ kiện lắp đặt cho mặt bàn đá 588.45.994

 • duravit
300.000 400.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175