Bản Lề Sàn Hafele Giảm 30-35..%↗

Bản lề sàn Hafele 100kg 499.30.117

 • logo-hafele
1.166.962 1.555.950 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kẹp kính trên Inox bóng DIY 489.81.021

 • logo-hafele
231.000 330.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bản lề sàn Hafele DIY 100kg 499.30.114

 • logo-hafele
1.641.640 2.345.200 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803

 • logo-hafele
1.410.008 1.880.010 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kẹp kính dưới Inox bóng DIY 489.81.011

 • logo-hafele
238.700 341.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bản lề sàn Hafele DIY 150kg 499.30.116

 • logo-hafele
1.819.510 2.599.300 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kẹp kính L màu inox bóng DIY 489.81.041

 • logo-hafele
408.100 583.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804

 • logo-hafele
1.627.478 2.169.970 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806

 • logo-hafele
1.980.000 2.640.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bản lề sàn Häfele 105kg 932.84.020

 • logo-hafele
2.732.400 3.643.200 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kẹp khóa sàn Inox bóng DIY 489.81.031

 • logo-hafele
608.250 811.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Kẹp kính trên Häfele inox bóng 981.00.657

 • logo-hafele
296.250 395.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175