Phụ kiện cửa thoát hiểm

Thanh thoát hiểm Häfele cho cửa đơn 911.56.036

 • logo-hafele
4.505.250 6.007.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Thanh thoát hiểm Häfele cho cửa đôi 911.56.035

 • logo-hafele
6.561.750 8.749.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm gạt cho cửa thoát hiểm Hafele 911.56.038

 • logo-hafele
1.444.500 1.926.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Thanh thoát hiểm Inox mờ Hafele 911.52.131

 • logo-hafele
2.225.025 2.966.700 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Thanh thoát hiểm với thanh chốt dọc Inox mờ Hafele 911.52.134

 • logo-hafele
2.847.075 3.796.100 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm gạt với nắp che Inox mờ Hafele 911.54.019

 • logo-hafele
810.975 1.081.300 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bảng kéo cửa với tay nắm PULL Hafele 987.11.240

 • logo-hafele
360.000 480.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bảng đẩy cửa PUSH Häfele 987.11.340

 • logo-hafele
263.250 351.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bảng kéo cửa với tay nắm PULL Hafele màu đen 987.11.203

 • logo-hafele
408.000 544.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Bảng đẩy cửa PUSH Hafele màu đen 987.11.303

 • logo-hafele
303.750 405.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Thanh thoát hiểm màu đen Hafele 903.00.319

 • logo-hafele
2.778.750 3.705.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Thanh thoát hiểm Inox mờ Hafele 903.00.310

 • logo-hafele
2.098.500 2.798.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175