Rổ kéo để gia vị chai lọ Cucina Hafele

Rổ kéo để gia vị Cucina 400mm Inox 304 549.20.035

  • logo cucina
2.158.560 2.998.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 350mm Inox 304 549.20.034

  • logo cucina
2.085.840 2.897.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 300mm Inox 304 549.20.033

  • logo cucina
1.942.560 2.698.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 200mm Inox 304 549.20.031

  • logo cucina
1.764.000 2.450.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 400mm Mạ Chrome 549.20.235

  • logo cucina
1.622.808 2.253.900 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 350mm Mạ Chrome 549.20.234

  • logo cucina
1.526.976 2.120.800 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 300mm Mạ Chrome 549.20.233

  • logo cucina
1.430.352 1.986.600 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để gia vị Cucina 200mm Mạ Chrome 549.20.231

  • logo cucina
1.334.520 1.853.500 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175