Tay Nắm Cửa Kính

Tay nắm kéo đẩy chữ H 400mm Hafele 903.01.801

 • logo-hafele
1.220.000 1.630.200 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 600mm Hafele 903.01.803

 • logo-hafele
1.410.008 1.880.010 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1200mm Hafele 903.01.806

 • logo-hafele
1.980.000 2.640.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 1600mm Hafele 903.01.808

 • logo-hafele
2.060.000 2.748.900 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo đẩy chữ H 2000mm Hafele 903.01.810

 • logo-hafele
2.362.500 3.150.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.172

 • logo-hafele
231.000 308.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.162

 • logo-hafele
231.000 308.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.152

 • logo-hafele
231.000 308.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.142

 • logo-hafele
231.000 308.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.132

 • logo-hafele
231.000 308.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm cho cửa kính màu Chrome bóng Hafele 981.71.122

 • logo-hafele
231.000 308.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Tay nắm kéo phòng tắm kính 550mm Hafele 903.12.365

 • logo-hafele
537.750 717.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175