Bản lề không bật

Bản lề lắp lọt lòng METALLA A 110° tiêu chuẩn không bật Hafele 315.31.552

  • logo-hafele
11.850 15.800 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề lắp trùm nửa METALLA A 110° tiêu chuẩn không bật Hafele 315.31.551

  • logo-hafele
11.850 15.800 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề lắp trùm ngoài METALLA A 110° tiêu chuẩn không bật Hafele 315.31.550

  • logo-hafele
11.850 15.800 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề Häfele không bật Lọt lòng 315.18.302

  • logo-hafele
16.500 22.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề Häfele không bật Trùm ngoài 315.18.300

  • logo-hafele
15.000 20.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề Häfele không bật Trùm nửa 315.18.301

  • logo-hafele
16.500 22.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề không bật Häfele inox 304 lọt lòng 315.06.352

  • logo-hafele
48.675 64.900 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề không bật Häfele inox 304 trùm nửa 315.06.351

  • logo-hafele
48.675 64.900 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bản lề không bật Häfele inox 304 trùm ngoài 315.06.350

  • logo-hafele
47.850 63.800 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175