Bản lề không bật

Bản lề lắp lọt lòng METALLA A 110° tiêu chuẩn không bật Hafele 315.31.552

11.250 15.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề lắp trùm nửa METALLA A 110° tiêu chuẩn không bật Hafele 315.31.551

11.250 15.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề lắp trùm ngoài METALLA A 110° tiêu chuẩn không bật Hafele 315.31.550

11.250 15.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề Häfele không bật Lọt lòng 315.18.302

15.000 20.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề Häfele không bật Trùm ngoài 315.18.300

14.273 19.030 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề Häfele không bật Trùm nửa 315.18.301

15.000 20.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề không bật Häfele inox 304 lọt lòng 315.06.352

48.675 64.900 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề không bật Häfele inox 304 trùm nửa 315.06.351

48.675 64.900 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bản lề không bật Häfele inox 304 trùm ngoài 315.06.350

47.850 63.800 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175