Chậu rửa chén Giảm Sốc

Chậu đá Hafele 770mm HS22-GEN1S90M màu xám 577.25.530

 • logo-hafele
6.568.500 8.758.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 màu kem 570.36.400

 • logo-hafele
8.895.750 11.861.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 màu xám 570.36.500

 • logo-hafele
8.895.750 11.861.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2S90 màu đen 570.36.300

 • logo-hafele
8.895.750 11.861.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 màu kem 570.35.480

 • logo-hafele
9.153.000 12.204.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 màu xám 570.35.580

 • logo-hafele
9.153.000 12.204.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 860mm HS19-GEN2R90 màu đen 570.35.380

 • logo-hafele
9.153.000 12.204.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 màu kem 570.35.460

 • logo-hafele
9.863.250 12.233.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 1160mm HS18-GED2R80 màu đen 570.35.360

 • logo-hafele
9.863.250 12.450.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu đen 570.35.370

 • logo-hafele
9.863.250 13.151.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu xám 570.35.570

 • logo-hafele
9.863.250 13.151.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175

Chậu đá Hafele 1160mm HS19-GED2S80 màu kem 570.35.470

 • logo-hafele
9.863.250 13.151.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất.

0909.973.175