TỦ ĐỒ KHÔ DISPENSA 90

Bộ rổ 6 tầng kéo 90°, cao 2200mm, rộng 300mm 546.54.541

20.900.000 27.951.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Bộ rổ 4 tầng kéo 90°, cao 1600mm, rộng 300mm 546.54.511

13.700.000 18.356.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tủ đồ khô 6 tầng Kesseböhmer Hafele 400mm màu đen Anthracite 546.54.543

23.600.000 31.508.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tủ đồ khô 4 tầng Kesseböhmer Hafele màu Anthracite 400mm 546.54.513

17.400.000 23.331.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tủ đồ khô 6 tầng Kesseböhmer 400mm dạng đáy trắng 546.54.633

21.300.000 28.528.500 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tủ đồ khô 4 tầng Kessebohmer Hafele 400mm 546.54.613

17.400.000 23.215.500 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tủ đồ khô 6 tầng Kessebohmer Hafele 300mm 546.54.631

20.400.000 27.258.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Tủ đồ khô 4 tầng Kessebohmer Hafele 300mm 546.54.611

16.800.000 22.407.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175