TỦ ĐỒ KHÔ DISPENSA 90

Bộ rổ 6 tầng kéo 90°, cao 2200mm, rộng 300mm 546.54.541

  • logo Kessebohmer
22.011.750 29.349.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bộ rổ 4 tầng kéo 90°, cao 1600mm, rộng 300mm 546.54.511

  • logo Kessebohmer
17.797.500 23.730.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tủ đồ khô 6 tầng Kesseböhmer Hafele 400mm màu đen Anthracite 546.54.543

  • logo Kessebohmer
24.813.000 33.084.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tủ đồ khô 4 tầng Kesseböhmer Hafele màu Anthracite 400mm 546.54.513

  • logo Kessebohmer
18.373.500 24.498.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tủ đồ khô 6 tầng Kesseböhmer 400mm dạng đáy trắng 546.54.633

  • logo Kessebohmer
22.466.250 29.955.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tủ đồ khô 4 tầng Kessebohmer Hafele 400mm 546.54.613

  • logo Kessebohmer
18.282.750 24.377.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tủ đồ khô 6 tầng Kessebohmer Hafele 300mm 546.54.631

  • logo Kessebohmer
21.465.750 28.621.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Tủ đồ khô 4 tầng Kessebohmer Hafele 300mm 546.54.611

  • logo Kessebohmer
17.646.000 23.528.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175