Ray bàn kéo dài

Bàn thông minh 1200×740 mm Hafele 638.35.921

 • logo-hafele
64.859.250 86.479.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray trượt mở rộng bàn 1200 mm Hafele 505.73.936

 • logo-hafele
13.860.000 18.480.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray trượt mở rộng bàn 900 mm Hafele 505.73.935

 • logo-hafele
13.182.750 17.577.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Ray trượt mở rộng bàn 600 mm Hafele 505.73.934

 • logo-hafele
12.993.750 17.325.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bàn kéo mở rộng với chân bàn đơn có thể gặp được Hafele 505.74.921

 • logo-hafele
19.902.750 26.537.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 1162mm Hafele 642.19.929

 • logo-hafele
34.527.000 46.036.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 862mm Hafele 642.19.928

 • logo-hafele
32.277.000 43.036.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Phụ kiện mở rộng bàn âm tủ rộng 562mm Hafele 642.19.927

 • logo-hafele
31.380.750 41.841.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bàn xoay mở rộng (góc) rộng 950 mm Hafele 642.19.810

 • logo-hafele
25.338.000 33.784.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Bàn trượt mở rộng Hafele 642.19.800

 • logo-hafele
25.944.750 34.593.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Giải pháp mở rộng bếp đảo Hafele 642.19.830

 • logo-hafele
19.561.500 26.082.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Phụ kiện bản mở rộng 1200mm Hafele 505.73.946

 • logo-hafele
13.860.000 18.480.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175