máy rửa chén

Máy rửa chén Hafele HDW-F605B 535.29.660

17.690.000 23.590.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60C 533.23.200

18.880.000 25.179.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.800.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T5531B 538.21.350

10.800.000 14.490.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T5551B 538.21.340

12.500.000 16.690.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.200.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Series 600

15.660.000 20.889.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.500.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Series 600

16.490.000 21.989.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.600.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập Hafele Series 600 HDW-F60EB 538.21.310

15.660.000 20.889.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 2.300.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60G 535.29.590

11.200.000 14.950.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.700.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập màu đen Häfele HDW-F60F 533.23.310

22.680.000 30.249.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60D 533.23.320

18.880.000 25.179.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.800.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm bán phần Hafele HDW-HI60C 533.23.120

18.140.000 24.189.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.700.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm bán phần Häfele HDW-HI60B 533.23.210

18.880.000 25.179.000 
icon gift sale GIẢM THÊM HOẶC TẶNG QUÀ TRỊ GIÁ 1.800.000đ

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175