máy rửa chén hafele

Máy rửa chén Hafele HDW-F605B 535.29.660

17.690.000 23.590.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60C 533.23.200

16.869.930 25.179.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T5531B 538.21.350

10.800.000 14.490.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén để bàn Hafele HDW-T5551B 538.21.340

11.182.300 16.690.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén bán âm Hafele HDW-SI60AB 538.21.320 Series 600

13.995.630 20.889.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60AB 538.21.330 Series 600

14.732.630 21.989.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập Hafele Series 600 HDW-F60EB 538.21.310

13.368.960 20.889.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập Hafele HDW-F60G 535.29.590

9.568.000 14.950.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén độc lập màu đen Häfele HDW-F60F 533.23.310

22.680.000 30.249.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm toàn phần Hafele HDW-FI60D 533.23.320

16.869.930 25.179.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén âm bán phần Hafele HDW-HI60C 533.23.120

16.206.630 24.189.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Máy rửa chén Häfele để bàn HDW-T50A 538.21.190

6.040.000 10.989.001 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175