FRONT AND INTERNAL PULL OUT

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 600mm 540.24.507

4.560.000 6.087.400 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 600mm 540.25.297

3.260.000 4.354.900 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 500mm 540.24.505

4.540.000 6.064.300 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 500mm 540.26.655

3.240.000 4.331.800 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 450mm 540.24.504

4.500.000 6.006.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 400mm 540.26.653

3.200.000 4.273.500 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 450mm 540.26.654

3.100.000 4.135.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 400mm 540.24.503

4.490.000 5.995.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175