FRONT AND INTERNAL PULL OUT

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 600mm 540.24.507

  • logo Kessebohmer
4.794.000 6.392.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 600mm 540.25.297

  • logo Kessebohmer
3.429.750 4.573.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 500mm 540.24.505

  • logo Kessebohmer
4.776.000 6.368.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 500mm 540.26.655

  • logo Kessebohmer
3.411.750 4.549.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 450mm 540.24.504

  • logo Kessebohmer
4.730.250 6.307.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 400mm 540.26.653

  • logo Kessebohmer
3.366.000 4.488.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn âm Kessebohmer 450mm 540.26.654

  • logo Kessebohmer
3.256.500 4.342.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Rổ kéo để xoong nồi gắn cánh tủ Kessebohmer 400mm 540.24.503

  • logo Kessebohmer
4.721.250 6.295.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175