đèn led dây hafele

Đèn led dây 5000K 12V Hafele Độ dài 50mét 833.74.315

 • logo-hafele
7.160.250 9.547.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 4000K 12V Hafele Độ dài 50mét 833.74.314

 • logo-hafele
7.518.000 10.024.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 3000K 12V Hafele Độ dài 50mét 833.74.313

 • logo-hafele
7.518.000 10.024.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 5000K 12V Hafele Độ dài 5mét 833.74.311

 • logo-hafele
773.250 1.031.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 4000K 12V Hafele Độ dài 5mét 833.74.310

 • logo-hafele
773.250 1.031.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 3000K 12V Hafele Độ dài 5mét 833.74.309

 • logo-hafele
735.750 981.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 5000K 12V Hafele Độ dài 50mét 833.74.307

 • logo-hafele
4.936.500 6.582.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 4000K 12V Hafele Độ dài 50mét 833.74.306

 • logo-hafele
4.936.500 6.582.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 3000K 12V Hafele Độ dài 50mét 833.74.305

 • logo-hafele
4.936.500 6.582.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 5000K 12V Hafele Độ dài 5mét 833.74.303

 • logo-hafele
513.000 684.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 4000K 12V Hafele Độ dài 5mét 833.74.302

 • logo-hafele
513.000 684.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175

Đèn led dây 3000K 12V Hafele Độ dài 5mét 833.74.301

 • logo-hafele
513.000 684.000 

🎁 Giá trên web chỉ tham khảo, liên hệ để được giảm thêm chiết khấu % hoặc nhận lì xì.

0909.973.175