cookingAGENT

Kệ dao thớt Kessebohmer Hafele 400mm màu đen 545.13.971

5.079.000 6.772.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Kệ dao thớt Kessebohmer Hafele 300mm màu đen 545.13.961

4.960.000 6.615.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Kệ dao thớt Kessebohmer Hafele 300mm 545.13.951

3.950.000 5.273.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175

Kệ dao thớt Kessebohmer Hafele 400mm 549.24.952

3.990.000 5.324.000 

🎁 Giá trên chỉ tham khảo, liên hệ để có mức giá hài lòng nhất

0909.973.175