KHAI XUÂN ĐẦU NĂM - NHẬN LỘC PHÁT TÀI
Hafele cung cấp nhiều giải pháp cho cửa trượt bao gồm: ray cửa lùa, phụ kiện cửa lùa...

Phụ kiện cửa lùa