MỪNG 16 NĂM TRI ÂN KHÁCH HÀNG
Hafele cung cấp nhiều giải pháp cho cửa lùa kính cường lực bao gồm: phụ kiện cửa kính lùa 1 cánh, lùa kính 2 cánh, phụ kiện cửa kính lùa giảm chấn...

Phụ kiện cửa lùa kính