VIVI

Cảm ứng trượt trên Bếp Hafele

Cảm ứng trượt là một thiết kế tiện lợi được trang bị trên một số bếp từ bếp điện, với chức năng này bạn chỉ cần trượt để điều chỉnh mức năng lượng hoặc thời gian mà bạn mong muốn trong số các mức được cung cấp thay vì phải bấm nút +/- nhiều lần.

bep dien tu hafele dieu khien bang cam ung an toan tuyet doi

Chức năng này hiện tại được trang bị trên một bếp như: Bếp từ kết hợp điện Hafele HC-M773A 536.01.705 Bếp từ Hafele 2 vùng nấu HC-I772A 536.01.695 Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I603B 536.01.601 (dạng vuông ) Bếp từ Hafele 3 vùng nấu HC-I773B 536.01.595 Bếp từ Hafele 4 vùng nấu HC-I604A 536.01.731 Bếp từ Hafele Iconic 4 vùng nấu HC-I604B 535.02.201 Bếp điện Hafele 3 vùng nấu HC-R603B 536.01.631 Bếp điện Hafele 4 vùng nấu HC-R604A 536.01.751

Tin tức nổi bật

baner sale 50% off 370x600