MỪNG 16 NĂM TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Kinh doanh

Chức danh/Vị trí:
Số lượng tuyển:
Lĩnh vực ngành nghề:Quản trị kinh doanh
Quan hệ đối ngoại
Marketing
PR
Địa điểm làm việc:TP.Hồ Chí Minh
Tính chất công việc:
Mô tả công việc:
Kỹ năng công việc:
Trình độ:
Kinh nghiệm:
Giới tính:
Hình thức làm việc:
Mức lương:
Thời gian thử việc:
Các chế độ khác:
Yêu cầu hồ sơ:
Hạn nộp hồ sơ:
Thương hiệu phân phối
Chứng nhận đại lý